NAPRO Koeien en kansen (Bedrijfswaterwijzer) (BO-43-012.02-049)

Project: EZproject

Project Details

Description

Samenvatting

Water is voor het ministerie van I&W een belangrijk beleidsthema. Hierbij gaat het zowel om beheersen van de waterhoeveelheid als om beheersen van de waterkwaliteit. Hiervoor ligt ook een grote uitdaging bij de melkveehouderijsector. Het ministerie van I&W wil de landbouwers en waterschappen samen faciliteren om de watersituatie te verbeteren. Voor hun eigen bedrijf en zo dus ook de nationale watersituatie. In het project Koeien & Kansen is het thema water een belangrijk speerpunt. Hierin wordt software ontwikkeld die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt. De BedrijfsWaterWijzer. Vervolgens wordt deze software getest en uitgerold in de praktijk. Het project, de aangesloten melkveehouders en waterschappers besteden aandacht aan zeven waterthemas: erfafspoeling, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater voor vee en slootbeheer. De BedrijfsWaterWijzer (BWW) kan voor melkveebedrijven een risicoscore op de zeven genoemde themas bepalen. Er is een prototype van de BedrijfsWaterWijzer. Het doel van dit werkplan is om de BedrijfsWaterWijzer (BWW) verder te ontwikkelen, gebruiksvriendelijker te maken, van een gebruikershandleiding te voorzien en beheerst uit te rollen in de praktijk. Hierdoor wordt de BedrijfsWaterWijzer (BWW) beter gebruikt en de zullen de resultaten duidelijker worden voor de gebruiker.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20