Add Q4 Aanvullende analyses waterkwaliteit (BO-43-012.02-088)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met een eerste van het nieuwe Landelijke Waterkwaliteitsmodel zijn berekeningen uitgevoerd ten behoeve van de Nationale Analyse Waterkwaliteit en voor de Emissieregistratie versie 2019. Op een aantal punten wijken de resultaten af van die van het STONE-model die zijn gebruikt voor evaluaties van het mestbeleid, het waterbeleid en voor de Emissieregistratie.  

Met aanvullende modelberekeningen wordt nagegaan wat oorzaken van trends zijn in de modelresultaten en voor welke ruimtelijke eenheden de resultaten toepasbaar zijn.

De analyse richt zich op een nadere duiding het ruimtelijk toepassingsbereik en trends in de resultaten om hiermee conclusies in het PBL-rapport van de Nationale Analyse Waterkwaliteit sterker te onderbouwen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20