Add Q4 4-meting omzet multifunctionele landbouw (BO-43-014.01-031)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit onderzoek geeft in de reeks 'Kijk op multifunctionele landbouw' een  overzicht van de omzetontwikkeling voor zes activiteiten binnen de multifunctionele landbouw: zorg, agrarische kinderopvang, boerderijverkoop, recreatie, boerderijeducatie en agrarisch natuurbeheer over de periode 2007-2018. Deze activiteiten vallen onder de definitie van de multifunctionele landbouw waarvoor destijds (in 2007) door de Taskforce Multifunctionele Landbouw is gekozen. Het tot stand komen van verbindingen tussen burgers/ consumenten en boeren staat hierbij voorop.

Net als in de voorgaande publicaties staan de resultaten van de CBS-landbouwtelling aan de basis voor het onderzoek rond aantallen bedrijven. In dit geval de cijfers van 2016, zijnde de meest recente data. Op basis van gegevens van brancheorganisaties, via interviews met personen uit de betrokken sectoren en literatuurstudies is net als bij de voorgaande metingen een zo goed mogelijke inschatting van aantallen bedrijven en omzet vastgesteld. Bij het consulteren van deskundigen is zoveel mogelijk rekening gehouden met informatie uit verschillende regio's om een landelijk beeld te verkrijgen. Op deze wijze zijn de cijfers voor 2018 vastgesteld.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19