Add Q3 Nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden (BO-43-012.02-080)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project behelst het bijdragen aan de verkenning van verbetering van bedrijfsmanagement op melkvee- en akkerbouwbedrijven in kwetsbare drinkwaterwinningen conform de Bestuursovereenkomst 'Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifiek grondwaterbeschermingsgebieden'.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20