Add Q3 Monitoring Integraal Duurzame Stallen (BO-43-013.01-018)

  • van der Peet, Geert (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

In Beleidsprogramma van het kabinet Balkenende IV en de Nota Dierenwelzijn is als ambitie is opgenomen, dat in 2011 5% van de  stallen in de veehouderij integraal duurzaam zijn, met daarnaast een duidelijk perspectief op grootschalige toepassing in de jaren daarna. Vanaf peildatum 1 januari 2009 wordt er jaarlijks een monitoring uitgevoerd naar het aantal integraal duurzame stallen. Het betreft stallen voor rundvee, pluimvee en varkens.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19