Add Q3 Monitoring ingrepen pluimvee (BO-43-013.01-055)

Project: EZproject

Project Details

Description

Sinds 1-9-2018 is het behandelen van de snavels van reguliere vleeskuikenmoederdieren verboden. Moederdieren van trager groeiende vleeskuikens hebben echter uitstel op het verbod gehad, omdat de effecten van het weglaten van de behandeling op het welzijn van deze koppels nog onvoldoende bekend is. Hetzelfde geldt voor het behandelen van de snavels van de hanen. De sector zal in de komende jaren onbehandelde koppels gaan opzetten om ervaring op te doen met het houden van niet-snavelbehandelde hennen (van trager groeiende moederdieren) of hanen. Aan WLR is gevraagd om deze koppels te monitoren, zodat inzicht wordt verkregen of het weglaten van de behandeling leidt tot een verhoogde uitval, een negatief effect op de productie of beiden. Daarnaast wil men inzicht krijgen in het wel of niet toepassen van extra managementmaatregelen om pikkerij te voorkomen. Deze monitoring zal plaatsvinden in de periode 2019-2022. Er wordt gerapporteerd aan de stuurgroep ingrepen, tevens wordt een (tussen)rapportage in de vakpers verzorgd.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20