Add Q3. Monitoring hanen op beschadigingen en uitval van de hennen (BO-43-013.01-035)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit plan beschrijft een aanvullende monitoring van 1 koppel onbehandelde hanen van ouderdieren van reguliere vleeskuikens en van 1 koppel ouderdieren van trager groeiende vleeskuikens, teneinde meer informatie te verzamelen over het effect op het welzijn van de hennen en de technische prestatie van de koppels. De koppels volledig onbehandelde hanen zullen worden gemonitord op bedrijven met twee volledig identieke stallen (controle- en proefstal). Er zullen geen gedragswaarnemingen meer worden uitgevoerd omdat de reeds uitgevoerde monitoring geen effect laat zien op het (paar) gedrag van het weglaten van de behandeling (zowel bij reguliere moederdieren als moederdieren van trager groeiende vleeskuikens). De metingen die zullen worden uitgevoerd betreffen veer- en huidbeschadigingen, uitval door flankbeschadigingen en productiekenmerken, omdat deze belangrijke informatie geven over het effect van het niet behandelen van de hanen op het welzijn van de hennen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20