Add Q3 Mogelijkheden verhogen regionale productie diervoeders (BO-43-013.01-029)

Project: EZproject

Description

Verkenning van de mogelijkheden tot het verhogen van de productie van diervoeders uit reststromen in Nederland op basis van beschikbare kennis en data.

Daarvoor worden reststromen en randvoorwaarden voor toepassing in diervoeder geindentificeerd en vervolgens worden knelpunten benoemd en oplossingsrichtingen gescoord op haalbaarheid.

Dit resulteert in een beknopte notitie met conclusies en aanbevelingen voor het ministerie van LNV.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/19