Add Q3 Landbouw en Waterkwaliteit (BO-43-012.02-084)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het ministerie van LNV heeft aan Wageningen Environmental Research gevraagd om een analyse uit te voeren van de ontwikkelingen in de relatie tussen landbouw en waterkwaliteit (stikstof- en fosforconcentraties in grond- en oppervlaktewater) op basis van de resultaten uit het Nitraatrichtlijnrapport en andere beschikbare bronnen van informatie, zoals CBS-statline, Agrimatie en de Nationale analyse waterkwaliteit.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20