Add Q3 Instrumentarium UP kringlooplandbouw (BO-43-011.01-027)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het doel van dit project is het Ministerie van LNV te adviseren welke (beleids)instrumenten effectief en efficiënt ingezet kunnen worden om de paradigmashift te bewerkstelligen naar een weerbare, met de natuur verbonden teelt, waarvan de teelt nagenoeg geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu en geen residuen achterlaat op producten

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20