Add Q3 Herstel mosselbanken Hond-Paap (BO-43-021.02-006, BO-11-018.02-070)

Project: EZproject

Project Details

Description

Eind 2017 zijn de in het verleden uitgevoerde en de lopende pogingen tot het aanleggen van mosselbanken geëvalueerd en is opgedane kennis in o.a. de onderzoeksprojecten Waddensleutels en Mosselwad ontsloten. Dit heeft geleid tot een proefopzet waarbij mosselzaad -in het voorjaar aanwezig in de waterkolom- ingevangen wordt op een net vervaardigd uit natuurlijke en biologisch afbreekbare touwen. De netten inclusief het ingevangen mosselzaad zijn hiervoor verplaatst naar een wadplaat in het Eems-Dollard estuarium om daar uit te groeien tot een mosselbank. Omdat de netten biologisch afbreekbaar zijn, hoeven de netten niet verwijderd te worden na plaatsing op het wad. De reeds gevormde hechting van de mosselen aan elkaar en aan het net blijft daarmee intact en biedt initieel weerstand tegen erosie door golven en wind. Bij een succesvolle ontwikkeling zullen na verloop van tijd de mosselen uitgroeien, zullen bulten en afwateringskanaaltjes ontstaan en zal het netmateriaal biologisch afbreken.

Drie netmaterialen (hennep, sisal en katoen) zijn beproefd in twee veldexperimenten. Het eerste experiment is uitgevoerd in 2018 en het tweede in 2019. De ontwikkeling van de mosselen en de degradatie van de netten wordt in de opvolgende jaren gemonitord.

Uit de metingen blijkt dat de mosselen die in 2018 aangebrachte zijn langzaam verdwijnen. De locatie bleek te slibrijk; alle mosselen die op enig moment naast de netten terecht kwamen zijn niet teruggevonden bij het eerstvolgende meting. In 2019 was het invangen van mosselzaad op de netten niet succesvol en is noodgedwongen gebruik gemaakt van mosselzaad verkregen uit 'mosselzaadinvanginstallaties'. Deze zijn geljiktijdig met de netten op het wad aangebracht waardoor de mosselen niet de kans gehad hebben zich aan elkaar en aan het net vast te maken. In 2019 is  een andere locatie (zandiger), en een andere layout van de matten (kleinere patches en grotere aandeel randen) beproeft en zijn op een aantal plekken dode kokkelschelpen aangebracht als hechtingsmateriaal. Uit de monitoring blijkt dat grote delen van het met mosselenbedekte oppervlak verdwijnd in de maanden na het aanbrengen van de mosselen en matten. Anders dan in de 2018 proef bleven mosselen die buiten de netten kwamen beter liggen. Plekken waar ook kokkelschelpen aangeboden is als substraat deden het opvallend goed. Hier zijn patches met levende mosselen teruggevonden bij de laatste bemonstering, een jaar na het aanleggen. Deze mosselen hebben dus de eerste winter overleeft.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20