Add Q3 Gevarenanalyse roodvleesketen aangifteplichtige dierziekten & evaluatie huidige surveillancesystemen (BO-43-013.04-018)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO) van de NVWA worden momenteel ketengerichte risicobeoordelingen uitgevoerd die tot doel hebben het toezicht van de NVWA risicogerichter te maken. Er zijn daarvoor 12 grote productieketens geïdentificeerd op het werkterrein van de NVWA. De risico’s die per keten beoordeeld worden zijn die risico’s die de publieke waarden volksgezondheid (voedselveiligheid en productveiligheid), diergezondheid, dierenwelzijn en natuurdoelstellingen bedreigen.

 

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) zal een bijdrage leveren aan deze risicobeoordelingen door (a) een gevarenanalyse uit te voeren voor aangifteplichtige dierziekten en (b) het evalueren van de huidige surveillance systemen voor aangifteplichtige dierziekten. De resultaten kunnen door BuRO gebruikt worden als input voor de ketengerichte risicobeoordelingen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20