Add Q3 Evaluatie ANLb voorbereiding proces (BO-43-023.01-019)

  • Boonstra, Froukje (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer wordt in 2020 geevalueerd. Deze evaluatie moet bijdragen aan de verantwoording over de effectiviteit van het stelsel aan de Tweede Kamer en de provincies, de verbetering van het huidige stelsel, met oog op het nieuwe GLB, en de versterking van de provinciale/nationale invulling van het beleid.  In dit project is ter voorbereiding op deze evaluatie een gedragen evaluatiekader- en aanpak ontwikkeld samen met de opdrachtgevers van de evaluatie (rijk en provincies) en andere stakeholders. Basis voor dit evaluatiekader was een analyse van de oorspronkelijke verwachtingen van de stelselvernieuwing.   

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20