Add Q3 Emissies van stikstofcomponenten, methaan en aerosolen uit een beluchtingsunit voor varkensmest (BO-43-012.02-067)

Project: EZproject

Project Details

Description

Drie varkenshouders willen de emissies van ammoniak, geur en methaan bij de bron aanpakken. Hiervoor willen deze bedrijven een aanvullende techniek installeren. Het belangrijkste principe van deze techniek is dat de verse mest wordt opgevangen in een ammoniak- en geurvrije vloeistof. Deze ammoniak- en geurvrije vloeistof wordt verkregen na een primaire scheidingsstap en biologische zuivering van de dunne fractie middels beluchting. Om te voorkomen dat door dit mestbehandelings-systeem een trade-off plaats vindt van reducties van ammoniak, geur en methaan naar een verhoging van emissies van met name stikstofoxiden en aerosolen, zal een vooronderzoek worden uitgevoerd om deze emissies te bepalen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19