Add Q3 Emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en stof uit varkensstallen met opvang van mest in een ammoniak- en geurvrije vloeistof; vooronderzoek (BO-43-012.02-053)

Project: EZproject

Project Details

Description

Drie varkenshouders willen de ammoniak-, methaan-, geur- en fijnstofemissie bij de bron aanpakken. Deze bedrijven willen bestaande stallen aanpassen en/of nieuwe stallen bouwen. Het streven is om te voldoen aan de provinciale eisen van een minimale reductie van ammoniak van 85%. Hiervoor willen deze bedrijven een aanvullende techniek installeren. Het belangrijkste principe van deze techniek is dat de verse mest wordt opgevangen in een ammoniak- en geurvrije vloeistof. 

Het doel van dit project is tweeledig: 1) het beoordelen en optimaliseren van de voorgestelde ontwerpen van stal en mestbehandeling, inclusief advies over toepassing driekantroosters bij drachtige zeugen; 2) het opstellen van proefstalaanvragen voor de verschillende stallen, waarin notities zijn opgenomen met inschattingen van de verschillende emissies en waarin meetplannen zijn opgenomen voor de verschillende stallen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19