Add Q3 Emissiereductie via mestpannen en -koeling (BO-43-012.02-068)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het programma Vitalisering Varkenshouderij wil de emissies van ammoniak-, methaan-, geur- en fijnstofemissie bij de bron aanpakken. De bedrijven R&R Systems BV en Inter Continental BV hebben een systeem ontwikkeld om dit te realiseren voor alle categorieën varkens. Het belangrijkste principe van dit systeem is het sterk koelen van de mest in gekoelde mestpannen tot temperaturen van 10oC of lager. Door dit te combineren met maatregelen die de emissies vanaf de vloer beperken (o.a. andere typen roostervloer en schone vloeren), is de verwachting dat de emissies van ammoniak, geur en methaan sterk zullen worden gereduceerd. Fijnstof zal door een additionele maatregel worden verlaagd. De gekoelde mestpannen kunnen in bestaande stallen worden geïnstalleerd. Belangrijk bij dit systeem is dat de energie die onttrokken wordt aan de mest voor een belangrijk deel weer hergebruikt kan worden. Daarvoor is een compleet energieplaatje van het bedrijf nodig. Het doel van dit project is drieledig: 1) het doorrekenen van het complete energieplaatje voor een gesloten varkensbedrijf (met zeugen en vleesvarkens); 2) het beoordelen en optimaliseren van de stalontwerpen waar mestkoeling een belangrijk onderdeel van is; 3) het opstellen van proefstalaanvragen voor de verschillende stallen, waarin notities zijn opgenomen met inschattingen van de verschillende emissies en waarin meetplannen zijn opgenomen voor de verschillende stallen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19