Add Q3 Doorontwikkeling BedrijfsWaterWijzer en verbeteren waterprestaties (BO-43-012.02-085)

Project: EZproject

Project Details

Description

Water is voor het ministerie van I&W een belangrijk beleidsthema. Hierbij gaat het zowel om beheersen van de waterhoeveelheid als om beheersen van de waterkwaliteit. Hiervoor ligt ook een grote uitdaging bij de melkveehouderijsector. Het ministerie van I&W wil de landbouwers en waterschappen samen faciliteren om de watersituatie te verbeteren. Voor hun eigen bedrijf en zo dus ook de nationale watersituatie. In het project Koeien & Kansen is het thema water een belangrijk speerpunt. Hierin wordt software ontwikkeld die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt. De BedrijfsWaterWijzer. Vervolgens wordt deze software getest en uitgerold in de praktijk. Het project, de aangesloten melkveehouders en waterschappers besteden aandacht aan zeven waterthemas: erfafspoeling, droogte, wateroverlast, uitspoeling, afspoeling, drinkwater voor vee en slootbeheer. Onderzoekers, waterschappen en veehouders voeren hierbij met elkaar de dialoog naar verbetering van de watersituatie, vanuit de visie van de praktijk en de visie vanuit (overheids)beleid. De BedrijfsWaterWijzer (BWW) kan voor melkveebedrijven een risicoscore op de zeven genoemde themas bepalen. Er is een prototype van de BedrijfsWaterWijzer. Het doel van dit werkplan is om de BedrijfsWaterWijzer (BWW) verder te ontwikkelen, gebruiksvriendelijker te maken, waarbij de software een stap kan maken van onderzoekssoftware naar professionele software en beheerst uit te rollen in de praktijk. Hierdoor wordt de BedrijfsWaterWijzer (BWW) beter gebruikt en de zullen de resultaten duidelijker worden voor de gebruiker. Daarnaast is het doel de BedrijfsWaterWijzer (BWW) intensiever toe te passen op de koeien & kansen bedrijven, waterplannen te actualiseren en maatregelen te nemen voor verbeteren van de waterprestatie, een aantal experimenten uit te voeren om droogte en afspoeling te voorkomen en maatregelen inventariseren en nemen om erfafspoeling te verminderen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20