Add Q3 6e AP Opschaling fosfaatindicator (BO-43-012.02-038)

Project: EZproject

Description

In de rekenmodellen voor de ondersteuning van het mestbeleid zoals die vanaf 2018 zullen gaan functioneren (Initiator, LWKM) is de mestgift (voor akkerbouw) nog afgestemd op de Pw indicator terwijl voor grasland en mais al wel een relatie met P-Ca en P-Al is afgeleid als basis voor het berekenen van de gewenste P gift waarbij het gewenste P gehalte in gras maatgevend is voor de mestgift. Om, voor akkerbouw, de vertaling van Pw naar (een combinatie van) P-Al en P-Ca  te kunnen maken zal een statistische regressies uitgevoerd worden op basis van bestaande datasets, om de relatie tussen P-CaCl2 en P-AL en de huidige parameters (Pw, P-ox) te kwantificeren.

Voor het berekenen van zowel gewasopname (Quadmod) als fosfaat uitspoeling (ANIMO) worden op dit moment relaties gebruikt op basis van Pw (Quadmod) en een aantal bodemeigenschappen inclusief een P voorraad in de bodem (deels gebaseerd op metingen, deels gemodelleerde pools). Met behulp van beschikbare datasets eventueel aangevuld met nieuwe metingen waarin alle gebruikte indicatoren en bodemeigenschappen gemeten zijn, zullen functionele relaties afgeleid worden op basis van P-Ca en P-Al ter vervanging van de huidige indicatoren (mn Pw en P-Ox).

in 2019 is op basis van bestaande data een begin gemaakt met afleiden van relaties voro zowel ANIMO als QUADMOD. Daarnaast is een aanvullende dataset gegenereerd waarin met name voor kleigronden en kalkrijk zand de benodigde fosfaatparamters zijn bepaald. Deze gegevens dienen in 2020 voor de verdere afleiding van definitieve relaties tbv ANIMO en QUADMOD.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19