Add Q3 6e AP Nitraatwijzer (BO-43-012.02-040)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn stelt een project in het vooruitzicht waarin Nederland in praktijksituaties gaat bezien hoe het risico van nitraatuitspoeling van percelen en landbouwbedrijven kan worden bepaald. In de praktijk is er behoefte aan een goed toepasbaar instrument dat het mogelijk maakt om bedrijfsspecifiek het risico van nitraatuitspoeling te kwantificeren. Bedrijven kunnen dan hun management zelf optimaliseren om het nitraatuitspoelingsrisico te verlagen.

Het project Nitraatwijzer beoogt dit instrument te ontwikkelen en toetsen. In Fase 1 wordt een indicator (uitspoelingswijzer) ontwikkeld waarmee het risico op nitraatuitspoeling op perceels- en bedrijfsniveau kan worden gemeten/gekwantificeerd. Gestreefd wordt naar één procedure die op alle bedrijfstypen gevolgd kan worden. Deze moet voor de teler aanknopingspunten bieden om het uitspoelingsrisico te verlagen. De indicator wordt getoetst (Fase 2) in uiteenlopende typen praktijkbedrijven. Waar mogelijk wordt aangesloten bij het landelijke meetnet voor nitraat in het bovenste grondwater (LMM), en bij lopende praktijknetwerken. In Fase 1 wordt uitvoerig gebruik gemaakt van relevante datasets als die uit Sturen op nitraat en overige eerder uitgevoerde ‘Nitraatprojecten’. Via interviews en literatuur wordt geinventariseerd welke ervaringen in het buitenland (Vlaanderen; Baden-Württemberg; Denemarken) bestaan met beoogd type instrumenten. Fase 1 omvat twee workshops met belanghebbenden (december 2018; maart 2019). Fase 1 wordt afgesloten met een go / no go besluit door opdrachtgever in april 2019, in overleg met sectorvertegenwoordiging.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19