Add Q2_Puls Impact 2020 (BO-43-023.02-054)

Project: LNV project

Project Details

Description

Wageningen Marine Research heeft in opdracht van het ministerie van LNV en in samenwerking met de visserijorganisaties Visned en de Nederlandse Vissersbond een monitoringprogramma uitgevoerd (logboek project) waarbij gedetailleerde gegevens zijn verzameld over de vangst en de gebruikte pulsinstellingen. Het is wenselijk om zolang de pulsvisserij in de Noordzee wordt uitgevoerd gegevens over deze visserij te blijven verzamelen die kunnen worden gebruikt bij eventuele latere besluitvorming ter herziening van het pulsverbod.

 

Diverse partijen uit Engeland, België, Frankrijk en Nederland zijn bezorgd dat het passeren van een pulskotter leidt tot massale sterfte onder bodemleven. Er wordt zelfs gesproken over een ‘kerkhof’ in het kielzog van een pulskotter. Daarom werd in 2019 door Wageningen Marine Research in opdracht van het ministerie van LNV een pilotstudie uitgevoerd naar de conditie van bodemleven direct nadat het passeren van een pulskotter (BO-43-023.02-032). De pilotstudie stelde vast dat het mogelijk is om het ‘puls-spoor’ te bemonsteren. Uit de verzamelde monsters bleek dat het overgrote deel van de exemplaren van de zes onderzochte soorten levend uit de vangst kwam. Er werd dus geen bewijs gevonden voor massale directe sterfte onder bodemleven als gevolg van het over de bodem slepen van een pulstuig. De hoeveelheid data die tijdens de pilotstudie verzameld werd, is beperkt waardoor nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden. In dit project worden extra gegevens verzameld zodat in de toekomst wel definitieve conclusies getrokken kunnen worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20