Add Q2 Uitwerking en analyse visstandonderzoek Benedenrivieren (BO-43-023.02-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2019 heeft het monitoringsdeel van een groot visstandonderzoek in het Benedenrivierengebied plaatsgevonden. De ruwe resultaten van dit onderzoek komen per januari 2020 beschikbaar, waarna deze in 2020 geanalyseerd en gerapporteerd zullen worden.

Dit onderzoek heeft tot doel het analyseren en rapporteren van de in de monitoring verzamelde datasets en het opleveren van een eindrapportage waarin ook de betrokken stakeholders zich kunnen vinden. De hoofdvragen die hierbij aan de orde zullen komen zijn:

  1. Inzicht in de bestanden van de bemonsterde vissoorten: voorkomen, biomassa's, lengte-opbouw, leeftijdsopbouw brasem en snoekbaars;
  2. Ontwikkelingen in de tijd: vergelijking met eerdere bestandsonderzoeken en reguliere en incidentele monitoringsonderzoeken in het gebied.
  3. Indicatie van de impact van beroeps- en sportvisserij op de bestanden + inzicht welke aanvullende gegevensverzameling wenselijk is om tot een beter onderbouwd beeld van de visserij-impact te komen.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20