Add Q2 Nationale analyse waterkwaliteit (BO-43-012.02-052, BO-43-021.02-018, BO-43-021.01-019)

Project: EZproject

Project Details

Description

ondersteuning aan het Planbureau voor de Leefomgeving bij verwerving en analyse gegevens van regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Daarnaast wordt een studie uitgevoerd naar de herkomst van stikstof en fosfor in uitspoelend water uit landbouw- en natuurgronden en worden deze resultaten verwerkt in nieuwe berekeningen van de opgave voor landbouw ten aanzien van het verminderen van de uit- en afspoeling van nutriënten om aan de doelen van de KaderRichtlijn Water te voldoen. Uitgangspunt is dat de updates en verfijningen die gemaakt zijn/worden in een aantal regios worden verwerkt en dat een nieuw landelijk beeld wordt geschetst

Drie maatregelpakketten (scenarios) worden opgesteld en doorgerekend en hun effectiviteit ten aanzien van het bereiken van KRW-doelen wordt vastgesteld.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19