Add Q2 Monitoring grondgebondenheid 2018 en 2019 (BO-43-014.01-075)

  • Silvis, Huib (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van het project is inzicht te geven in de gevolgen van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij voor de grondgebondenheid van de melkveehouderij en de ontwikkeling van de agrarische grondmarkt. De monitoring van de grondgebondenheid van de melkveehouderij 2018-2019 analyseert de bedrijfsontwikkelingen in de melkveehouderij op het vlak van grondgebondenheid en de relatie met de (agrarische) grondmarkt (prijzen en mobiliteit). Dat gebeurt door de ontwikkelingen in 2018 en 2019 in kaart te brengen en die te vergelijken met die in de voorafgaande jaren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20