Add Q2 Landenrapport FAO (BO-43-023.01-041)

Project: LNV project

Project Details

Description

Dit landenrapport is de Nederlandse bijdrage aan de totstandkoming van de tweede Report on the State of the World’s Forest Genetic Resources for Food and Agriculture (SoW) van de FAO. De 2nd SoW vormt een ondersteunende component aan de uitwerking van Resolutie S2 van de Straatsburg conference (Forest Europe). De 2nd SoW is relevant voor diverse beleidsterreinen. Zo worden de economische aspecten van bos en genetische bronnen van bomen uitgebreid behandeld in de SoW, naast de ecologische, sociale en culturele waarden ervan. Nederland heeft met een bloeiende boomkwekerijsector een belangrijke exportfunctie van boomkwekerijproducten naar andere Europese landen en daarbuiten. Naast de nationale rapportage voor FAO wordt de stand van zaken betreffende Forest Genetic Resources in Nederland ook gekoppeld aan actuele bos en klimaatthema’s

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.