Add Q2 Gebiedendatabase 2019 NATURA 2000 (BO-43-021.01-013, BO-11-019.01-062)

Project: LNV project

Project Details

Description

De website 'Beschermde natuur in Nederland' (https://www.natura2000.nl) biedt niet alleen algemene informatie over Natura 2000-gebieden, Wetlands en Nationale parken, maar is vooral ook de plek waar officielle documenten ten aanzien van Natura 2000, zoals aanwijzingesbesluietn en beheerplannen en de daarbij behorende achtergronddocumenten te vinden zijn.

De website voorziet in een kaartmachine waarmee bezoekers de grenzen van de verschillende gebieden kunnen verkennen.

In 2020 zal de website definitief worden overgedrage aan RVO die het beheer ervan op zich zal nemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19