Add Q2 Doelformulering biodiversiteit (BO-43-023.01-028)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het programma Verbinden Landbouw en Natuur (VNL), heeft als doel het herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied. Het gaat dan vooral om de gebieden buiten de aangewezen natuurgebieden. Voor deze gebieden zijn geen concrete doelen geformuleerd betreft biodiversiteitsherstel. Voor sturing vanuit het LNV naar biodiversiteitsherstel op het landelijk gebied is er behoefte naar doelstellingen. Zodat beleidsvelden en programmas duidelijk hebben en weten wat er gedaan kan worden voor het herstellen van biodiversiteit.

Dit project heeft als doel het concretiseren en, kwantificeren van doelstellingen voor het herstellen van biodiversiteit in het landelijk gebied en de link leggen met andere beleidsvelden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19