Add Q1_Bigvitaliteit (BO-43-013.01-037)

  • van der Peet, Geert (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

In 2016 is de Stuurgroep Bigvitaliteit opgericht die een Plan van Aanpak heeft opgesteld om de uitval van biggen te verminderen in de Nederlandse zeugenhouderij. Deze is hier te vinden: http://edepot.wur.nl/386612. Uit het oogpunt van dierenwelzijn, het welzijn van de varkenshouder en zijn gezin en vanuit een maatschappelijk en economisch oogpunt is en blijft verlaging van biggenuitval een belangrijk aandachtspunt.

Bigvitaliteit is een van de themas binnen de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020. In de jaren 2017-2018 is gestart met uitvoering van de acties in het plan van aanpak. Dit heeft een vervolg gekregen in de jaren 2019-2020. De activiteiten betreft drie werkpakketten:

  1. meetbaar maken in de stal
    deelproject levert tools voor varkenshouders en erfbetreders t.b.v. een handelingsperspectief voor de varkenshouder en de mogelijkheid om een SMART handelingsplan op te stellen
  2. Fokkerij en ethiek bigvitaliteit
    Gericht op de fokkerij en de passendheid van de juiste fokkerijproducten bij een bedrijf en type varkenshouder
  3. Voeding gericht op vertaling van theoretisch kader van de voedingsbehoefte van zeug en biggen naar praktische toepasbaarheid

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20