Add Q1 Workshops “dierenwelzijnsconsequenties” in enkele roodvlees-sectoren. (BO-43-013.01-044)

Project: LNV project

Project Details

Description

Door bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) worden momenteel ketengerichte risicobeoordelingen uitgevoerd die tot doel hebben het toezicht van de NVWA risicogerichter te maken. Er zijn daarvoor 12 grote productieketens geïdentificeerd op het werkterrein van de NVWA. De risico’s die per keten beoordeeld worden zijn die risico’s die de publieke waarden volksgezondheid (voedselveiligheid en productveiligheid), diergezondheid, dierenwelzijn en natuurdoelstellingen bedreigen.

Met onder andere de projecten ‘Risicoanalyse dierenwelzijn zuivelketen’ en ‘Risicoanalyse dierenwelzijn eierketen’ is een aantal jaren geleden ervaring opgedaan met het identificeren van gevaren (‘hazards’), negatieve effecten daarvan op het dier (‘adverse effects’) en de omvang (‘magnitude’) van dit ongerief voor het dier binnen de Nederlandse voedselproductieketen. Deze resultaten zijn vervolgens door NVWA BuRO gebruikt als input voor de desbetreffende ketenanalyses.

Voor drie groepen dieren (A: vleesrunderen, inclusief vleesstieren; B: vleeskalveren en C: kleine herkauwers zijnde schaap en geitenbokjes) heeft de NVWA workshops georganiseerd voor het beoordelen van ernst en duur van de welzijnsconsequenties als voor een schatting van de prevalentie.

De workshops zijn onder de vlag van de NVWA georganiseerd, maar met begeleiding en onder supervisie van WLR en met kernbezetting WLR-WUR medewerkers, aangevuld met externe experts.

De resultaten uit de vertrouwelijke rapportage worden door NVWA BuRO gebruikt als input voor de ketenanalyses.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20