Add Q1 Tussenevaluatie GGDO (BO-43-011.06-004, BO-20-003-061)

Project: EZproject

Project Details

Description

In Deelproject 5 wordt geïnventariseerd in hoeverre Nederlandse gewasbeschermingsknelpunten verminderen en telers in staat zijn om met het pakket aan middelen en maatregelen een sterke(re) economische positie in te nemen. Het gaat zowel om een evaluatie van de periode van 2010 tot en met 2016 als om de verwachtingen voor 2023.
Ook wordt in dit deelproject onderzocht in hoeverre de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van gewasbescherming in diverse sectoren van de landbouw is verbeterd sinds 2014 en de handel in illegale middelen wordt tegengegaan.
Doel is om in kaart te brengen hoe het beleid hieraan heeft bijgedragen en hoe het beleid eventueel verbeterd kan worden in de periode tot 2023.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/19