Add Q1 Monitor Duurzaam Voedsel (BO-43-002.01-001, BO-20-015-007, BO-20-005-014)

Project: EZproject

Project Details

Description

 

Het ministerie LNV wil inzicht in de verduurzaming van voedselketens in Nederland. Omwille van meetbaarheid, kosteneffectiviteit en een hoge mate van relevantie is er gekozen voor een monitor die geïntegreerde informatie bevat over de stand van zaken en de ontwikkeling van consumptie van duurzaam voedsel op de Nederlandse markt uitgaand van de consumentenbestedingen aan producten met een bepaald consumentenkeurmerk: Monitor Duurzaam Voedsel.

 

Projectdoelstelling

De doelstelling van het project Monitor Duurzaam Voedsel is het opstellen van publieke rapportage met relevante marktgegevens die inzicht geven in het aandeel van duurzaam voedsel in de Nederlandse consumptie en een ontwikkeling deze consumptie laten zien ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is reeds gebeurd in eerdere edities van de Monitor. Het project bouwt voort op de Monitor Duurzaam Voedsel zoals is samengesteld in 2019 en eerder. Voor 2020 en later is gevraagd om rekening te houden met de ontwikkelingen die een eventuele aanpassing van de Monitor noodzakelijk maken. Daarom is in dit plan rekening gehouden met een noodzakelijke aanpassing, dat is het bij-schatten van het tot nu toe ontbrekende 30% supermarkten (o.b.v. omzet)

 

Werkwijze

De activiteiten in 2020 zijn vergelijkbaar met de activiteiten in 2019, d.w.z. het verzamelen en aggregeren van gegevens voor 3 verkoopkanalen, jaarlijks. Daarnaast vindt methodeontwikkeling plaats om het nu ontbrekende deel van supermarkten (~30%) bij te ramen (eenmalig) en het produceren van extra gegevens.

De jaarlijkse activiteiten voor 2021 en later zijn het verzamelen, aggregeren van gegevens voor 3 verkoopkanalen, inclusief het produceren van extra gegevens voor het ontbrekende deel van supermarkten en eventuele kleine methodeaanpassingen.

 

Projectresultaat 2020 en later

  • Een methode om de ontbrekende gegevens voor supermarkten bij te schatten (eenmalig in 2020)
  • Een update het Wageningen Economic Research/CBS database voor het supermarktkanaal met producten, omzetten, en keurmerken per product voor het voorgaande jaar (2019 in 2020, enz.) en bijschatten van ontbrekende gegevens;
  • Een voltooide analyse van de omzetgegevens per product(groep), keurmerk en het verkoopkanaal over het voorgaande jaar;
  • Een monitorrapportage (pdf factsheet), waarin de highlights van deze analyse worden weergegeven;
  • Een monitorrapportage (digitaal), waarin de online versie van deze analyse wordt weergegeven.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1331/12/20

Research Output

Monitor Duurzaam Voedsel 2018: Consumentenbestedingen

Logatcheva, K., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 16 p. (Wageningen Economic Research; no. 2019-090)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitor Duurzaam Voedsel 2017

Logatcheva, K., Hovens, R. & Baltussen, W., 2018, Den Haag: Wageningen Economic Research. 17 p. (Wageningen Economic Research notitie; no. 2018-090)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitor Duurzaam Voedsel 2016

Logatcheva, K., 2017, Wageningen: Wageningen Economic Research. 17 p. (Wageningen Economic Research notitie; no. 2017-088)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access