Add Q1 Kennisontwikkeling en -verspreiding weidegang 2017-2020 (BO-43-013.01-005, BO-20-013-020, BO-20-001-051)

Project: EZproject

Description

Wageningen Livestock Research (Bert Philipsen) is gevraagd uitvoering te geven aan de volgende ondersteunende activiteiten voor stichting weidegang, in 2017 tot en met 2020:

  1. Bijscholing en up to date houden van Weidecoaches. Het gaat hier om kennisontwikkeling en kennisoverdracht middels bijscholingsdagen van ca 80 Weidecoaches.
  2. Verbreding communicatie weidegangkennis naar peloton middels periferie melkveehouderij.
  3. Ondersteuning van Werkgroep Stimuleringsmaatregelen, activiteiten stichting Weidegang en strategievorming.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/20