Add Q1 Evaluatie Actieplan Stalbranden (BO-20-008-039)

  • Bokma-Bakker, Martien (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het Actieplan Stalbranden loopt sinds 2012 en wordt afgerond op 31 december 2016. In 2012 zijn een aantal acties afgesproken, aan het eind van 2016 wil het samenwerkingsverband de acties die zijn ondernomen evalueren en nagaan of ze een effect hebben gehad op de brandveiligheid van veestallen. Tevens wil men nagaan of en in welke vorm de samenwerking met betrekking tot het vergroten van de brandveiligheid voor dieren in veestallen wordt voortgezet.

Ministerie van EZ en ZLTO vragen namens het samenwerkingsverband aan Wageningen Livestock Research om in samenwerking met Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een externe evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 uit te voeren, na te gaan welk effect ingezette acties hebben gehad en aan te geven welke uitbreiding zinvol en haalbaar (kosteneffectief) zou kunnen zijn.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/17