Add Q1 Eranet ICT agri2 Dem-CCT (BO-20-007-424)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project beoogt een methodiek te leveren waarin het bepalen van optimale rijpaden op de akker gecombineerd wordt met technieken die leiden tot een vermindering van bodemverdichting. Uiteindelijk zal er een dedicated adoption analysis (UCPH) worden gedaan. Deze omvat een kosten-baten analyse; bepaling van geschiktheid voor verschillende gewassen worden gedaan om te bepalen of deze aanpak op een kostendekkende manier leidt tot hogere opbrengsten;test hoe deze werkwijze tot onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering gemaakt kan worden op bedrijven met verschillende landbouw technieken en in verschillende regios, met name in Denemarken, België en Ierland. De partners in dit project zijn afkomstig uit verschillende West-Europese landen en zijn een mix van onderzoeksinstituten, universiteiten, commercie en eindgebruikers (boeren).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/17