Add Q1 Beleidsondersteuning beheer en aansturing STV (BO-43-002.02-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

 Dit project heeft als doelstelling te zorgen voor de noodzakelijke professionele borging van het beheer en de aansturing van de STV voor de periode 2018-2021 (4 jaar). Dit project heeft als inzet te organiseren dat de publieke en private middelen (cash en in-kind) geïntegreerd en gestructureerd worden georganiseerd. En daarmee ook een aantrekkelijke nucleus voor additionele investeringen en als aantrekkelijke multiplier. In 2020 verschuift de aandacht van bouwen naar groeien (in leden-aantal en impact) en consolideren van de governance van de stichting.

 

  • Werkwijze

De gezamenlijke agenda van de STV, met haar ambitie en 4 actielijnen is leidend als route naar impact. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar een nieuwe fase in de oplossing van dit vraagstuk, door organisaties en initiatieven te verbinden, en te versnellen om de ambitie van halvering van voedselverspilling in 2030 te kunnen realiseren. Per actielijn is vanuit de STV stakeholders een werkgroep gevormd voor het organiseren van de acties en processen om de doelstellingen te realiseren.

 

De activiteiten voor beheer en aansturing van de STV worden op 3 niveaus uitgevoerd:

  1. Strategie & doelstellingen (stuurgroep STV): De stuurgroep is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting. De stuurgroep wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter.
  2. Operationeel management: Het management team is verantwoordelijk voor het dagelijkse operationeel management en coördinatie van de activiteiten, en wordt geleid door de projectmanager.
  3. Stakeholder management: De stakeholders bestaan uit bedrijven (van klein tot groot, in de gehele keten, toeleveranciers), kennisleveranciers en maatschappelijke organisaties. Naast het maken van afspraken per individuele organisatie worden zij collectief voor advies en draagvlak geconsulteerd en geïnformeerd

 

  • Projectresultaat (beschrijvend)

In de agenda van de Stichting zijn concrete korte en langere termijn kwantitatieve en kwalitatieve doelen opgenomen. Met de afspraak om jaarlijks de voortgang hiervan te evalueren en het jaarplan de activiteiten verder te concretiseren.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/20