Add Q1 ANIWHA Pigwatch (BO-43-013.01-003, BO-20-008-030)

Project: LNV project

Project Details

Description

PigWatch is gericht op de ontwikkeling van praktische diergerichte indicatoren om pijn, frustratie en negatieve emotionele condities te voorkomen die geassocieerd zijn met de ontwikkeling van staartbijten en agressie in vleesvarkens. Het richt zich op indicatoren op de boerderij, en in het slachthuis.

Ten eerste, om varkenshouders in staat te stellen snel en doeltreffend te handelen en verdere problemen te voorkomen, is het essentieel dat ze kunnen anticiperen op dreigende schadelijke gedrag. Op de tweede plaats zijn gemeenschappelijke definities van schadelijk gedrag en het standaard scoren ervan nodig voor benchmarking van de incidentie van de gedragsproblemen, en om de effectiviteit van corrigerende maatregelen te helpen kwantificeren.
Daarom werkt PigWatch aan: • verschillende detectiemethoden voor vroege waarschuwingssignalen, om boeren te helpen het probleem op te lossen of een uitbraak van staartbijten of agressie op het bedrijf te voorkomen. • Routinematig verzamelen van data over staarten in het slachthuis, om benchmarking en ondersteunende maatregelen mogelijk te maken voor bedrijven met een relatief hoge incidentie van problemen.
Het project startte in het voorjaar van 2016. Het 'Eye of the farmer' protocol is ontwikkeld en in de talen van het consortium vertaald (EN, FR, DE, DK en NL). Er zijn korte videoclips gemaakt ter ondersteuning van de uitrol van het protocol op de testbedrijven. Verder zijn prototypes ontwikkeld van oorsensoren die beweging registreren en daarmee agressie detecteren. Deze geven in een experimentele setting veelbelovende data, maar zijn nog niet praktijkrijp en moeten verder getest worden op commerciele bedrijven. Een andere techniek, namelijk d.m.v. digitale fotografie wonden en bloed detecteren, werkt eveneens in een experimentele omgeving. Helaas blijken de lichtintensiteit op de boerderij en de beweging van de dieren tijdens het fotograferen de betrouwbaarheid nog te zeer te beinvloeden. Toepassing op karkassen in het slachthuis blijkt wel mogelijk, omdat de omstandigheden daar beter controleerbaar zijn. De techniek zelf heeft veel belangstelling gewekt bij andere onderzoeksgroepen, en zal hoogstwaarschijnlijk een vervolg krijgen. Tot slot levert een systeem dat staartlengte en –beschadigingen aan de slachtlijn weet te scoren zeer bruikbaar materiaal op. Dit systeem is verder doorontwikkeld in het project en heeft al honderden staarten gescoord en geclassificeerd. Op de benodigde software voor aansluiting met digitale slachthuis infrastructuur na is het systeem nu klaar om in de praktijk opgenomen te worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1631/12/19