Add Q1 6e AP Organische stof en uitspoeling (BO-43-101-015, BO-43-012.02-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een deel van de landbouwpraktijk staat op het standpunt dat verruiming van organische mestgiften een positief effect heeft op de uit- en afspoeling van N. Volgens hen wordt het negatieve effect van ontijdige mineralisatie namelijk meer dan tenietgedaan door verhoging van de N-afvoer door gewassen en door extra denitrificatie. Bovendien zou kunstmest-N uitspoelbaarder zijn dan organische mest. Vanwege deze voortdurende kanttekeningen is een beter fundament onder het Nederlandse mestbeleid wenselijk. Daarom wordt vanaf 2018 op een uitspoelinggevoelige zandgrond een meerjarige graslandproef aangelegd met mest- en kunstmestsoorten van verschillende samenstelling. Aan- en afvoerposten alsmede de aard van de verliezen zal per afzonderlijke behandeling worden gevolgd.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21