Add Monitoring Stikstof (BO-43-101-063)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op verzoek van het programmadirectoraat-generaal Stikstof (DG S) van het ministerie van LNV hebben PBL, RIVM en WUR de mogelijkheden verkend van een werkprogramma voor de monitoring en evaluatie van het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Die monitoring en evaluatie zal bestaan uit vier rapportages. Uit de verkenning blijkt dat voor een deel van de gevraagde rapportages al een aanpak beschikbaar is, maar dat voor het merendeel de informatievoorziening en/of een methode nog ontbreekt en nog ontwikkeld moet worden. De ontwikkeling van een informatievoorziening bij het Rijk en provincies is een voorwaarde om de rapportages op termijn te kunnen opstellen. Het gaat hierbij vooral om gegevens over maatregelen en effecten hiervan. In het huidige project wordt ingezet op urgente acties voor de stikstof-rapportages die noodzakelijk zijn om de rapportages mogelijk te maken. Hierbij gaat het om het coordineren van de gegevensverzameling, afstemming met RVO en DGS en het samen met de consortiumpartners verbeteren van de ruimtelijke informatie van emissies en bronmaatregelen

StatusActive
Effective start/end date1/01/2231/12/22