ADD Monitor programma duurzame veehouderij 2021 (BO-43-111-025)

Project: EZproject

Project Details

Description

Als onderdeel van het Realisatieplan van de visie Waardevol en Verbonden, heeft de Minister met haar Kamerbrief Duurzame Veehouderij d.d. 4 september 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over haar plannen om de veehouderij te verduurzamen. Deze plannen moeten bijdragen aan het vormgeven van een gezamenlijke transitie die zorgt voor een innovatieve duurzame veehouderij vanuit het toekomstperspectief van de kringlooplandbouw. Het levert daarbij tevens een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen en het verminderen van de stikstofuitstoot door de landbouw. De plannen worden uitgevoerd onder het programma Duurzame Veehouderij.

 

Om de doelen te bereiken is één van de sporen de concrete stappen die de veehouderijsectoren zelf zetten: varkens, melkvee, kalveren, pluimvee en melkgeiten.

 

De minister heeft toegezegd de Kamer periodiek te informeren over de voortgang van de sectorplannen. Dit vraagt een goede monitoring. Hiernaast draagt LNV ervoor zorg dat ook de ontwikkeling van de monitoring door de veehouderij in goede samenhang wordt ingevuld met de twee andere sporen: (1) inspireren en experimenteren en (2) verbeteren van de condities om te verduurzamen.

Het BO project is ondersteunend aan de activiteiten van LNV om invulling te geven aan de Monitoring programma Duurzame Veehouderij (pDV). In 2020 is een start gemaakt met het project waarbij Wageningen het proces heeft gefaciliteerd naar LNV en de sectoren. In 2021 wordt hieraan een vervolg gegeven met het ondersteunen van de sectoren om de monitoring de concretiseren, aansluitend bij het pDV.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/22