Add Meetprotocol fijnstof (BO-43-101-034, BO-43-012.02-090)

Project: LNV project

Project Details

Description

De opdracht van dit project bestaat uit het uitbreiden, harmoniseren, verder onderbouwen en updaten van het meetprotocol voor fijnstofemissies uit de veehouderij (Ogink et al., 2010; WLR Rapport 492) dat gebruikt wordt voor het beoordelen van meetplannen en meetrapporten door RVO/IenW. Er wordt gestreefd naar een dusdanige opzet voor het protocol dat de meetprotocollen voor andere emissies (ammoniak, geur, broeikasgassen) op eenvoudige wijze kunnen worden toegevoegd en dat aanpassingen aan alle protocollen in de toekomst eenvoudig kunnen worden gedaan (een ‘lopend document’).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21