Add Kwantitatieve analyse LBV (BO-43-115-031)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ter voorbereiding van de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) vraagt LNV inzicht in de deelname aan de regeling bij verschillende niveaus van vergoeding van stallen. Een rekenmodel wordt gemaakt ten behoeve van scenario-analyses met diverse niveaus van vergoedingen. Hierbij wordt uitgegaan van overwegingen van veehouders (melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij) ten aanzien van stoppen of doorgaan. Er wordt inzicht gegeven in de belangrijkste onderscheidende kenmerken van mogelijke deelnemers. Verder wordt een overzicht gegeven van de meest relevante factoren die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van de regeling en waar de overheid invloed op kan uitoefenen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21