Add Illustratieve verdienmodellen en zonering (BO-43-115-042)

  • Silvis, Huib (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project geeft inzicht in het verdienmodel van enkele typen grondgebonden bedrijven in 2030/2035 in de onderscheiden zones. In fase 1 wordt onderzoek gedaan naar de bedrijfspopulaties behorend bij de gebiedsindeling in A, B, en C (=C1 en C2) zones. Dit zal worden gedaan door GIAB2020 informatie te koppelen met de kaart van de gebiedsgerichte indeling. Informatie over het aantal bedrijven en de diverse typen en schaalgroottes kan worden gekoppeld met informatie over de standaard verdiencapaciteit (SVC) en de verdeling daarvan per gebied. In fase 2 worden zaken voor bedrijfstype melkveehouderij uitgewerkt (voor A, B en C regio’s). In  fase 3 worden overige bedrijfstypen uitgewerkt (akkerbouw, vollegrondstuinbouw).

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22