Add Evaluatie NS GMO Groente & Fruit 2013-2019 (BO-43-115-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Op grond van Artikel 58, lid 3, van Verordening (EU) 2017/891 zijn de lidstaten verplicht in 2020 een evaluatie-exercitie uit te voeren ten aanzien van hun Nationale Strategie voor duurzame operationele programma's in de sector groenten en fruit. In Nederland is het ministerie van LNV verantwoordelijk voor de totstandkoming en evaluatie van de Nationale Strategie voor duurzame operationele programmas. Om aan voornoemde verplichting te voldoen vraagt het ministerie van LNV aan Wageningen Economic Research om een evaluatie uit te voeren naar hoe efficiënt en doeltreffend de Nationale Strategie voor duurzame operationele programma's in de sector groenten en fruit in Nederland is geweest in de periode 2013-2019.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21