Add DG stikstof: Impact van maatregelen op de reductie van NH3 uitstoot (BO-43-101-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project onderzoekt in welke mate de uitstoot van NH3-vanuit de landbouw kan worden gereduceerd op basis van maatregelpakketten van het secretariaat van de werkgroep Normeren en Beprijzen. Wageningen Research zal DG Stikstof een indicatief inzicht te geven van de impact van bepaalde maatregelen- en maatregelpakketten door een doorrekening te maken voor elk van de maatregelen en gevraagde combinaties daarvan. Als resultaat worden fiches geproduceerd, waarin de uitkomsten van de maatregelen/pakketten worden samengevat. De fiches worden ook in een WUR-publicatie verwerkt, waarin de context wordt verantwoord, assumpties worden vermeld en ook het indicatieve karakter van de berekeningen wordt weergegeven.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21