Add Circulariteit van reststroombenutting (BO-43-101-023, BO-43-002.01-011)

Project: LNV project

Project Details

Description

Reststromen van agrifood-producten zitten boordevol waardevolle componenten waarvoor vaak verrassende toepassingen mogelijk zijn. Het is de uitdaging om elke component in grondstoffen zo optimaal mogelijk te gebruiken voor de meest waardevolle toepassing.

 

Voor het identificeren van verbeterkansen en het beoordelen van ideeën voor nieuwe benuttingsopties is behoefte aan overzicht van en inzicht in ‘circulaire benutting’ van biomassastromen in Nederland. Nu wordt er vaak teruggegrepen op gedateerde literatuur met een beperkte scope.

 

Binnen dit project wordt een actueel overzicht van biomassa (rest)stromen gemaakt, inclusief samenstelling en huidige toepassingen. Parralel wordt een afwegingskader uitgewerkt op basis waarvan circulariteit van de huidige toepassing en alternatieve benutting kunnen worden beoordeeld, inclusief een analyse van barrières en kansen voor een meer circulaire benutting deze stromen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.