Add 6e AP Opschaling fosfaatindicator tbv modelanalyses (BO-43-101-017, BO-43-012.02-038)

Project: EZproject

Project Details

Description

Per 1 januari 2021 zal waarschijnlijk een gecombineerde indicator voor fosfaat gebaseerd op P-CaCl2 / P-AL voor zowel grasland als bouwland worden ingevoerd. Mede hierom, en door de invoering van een extra- fosfaatklasse worden hogere eisen gesteld aan de nauwkeurigheid van de modelstudies. Voor de nieuwe indicatoren dienen de modellen (mestverdeling, gewasopname, uit- en afspoeling) nog geschikt gemaakt te worden. Het doel van het project is om de relaties voor de fosfaatindicator in de modellen te updaten zodat berekeningen voor ex-ante analyses van mestbeleid en stroomgebiedsbeheersplannen uitgevoerd kunnen worden. In 2020 zijn verschillende modellen ontwikkeld om de beschikbaarheid van P voor uitspoeling te berekenen op basis van P-Al en P-Ca. Middels scenarioberekeningen zal in 2021 nagegaan worden wat de gevolgen zijn voor de invoering van dit model voor de berekende uitspoeling vergelen met de huidige modelschematisatie. Dit betreft ook de berekening van gewasopname dat met de module Qadmod berekend wordt. in deze modulen zal de relatie tussen P-status van de grond en de onttrekking door het gewas vervangen worden door een module die rekent op basis van P-Ca in plaats van Pw

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21