Adaptive Cities Through integrated Nature Based Solutions (ACT on NBS) (KB-36-005-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Wereldwijde overeenkomsten hechten een ongekend belang aan maatregelen om de samenleving te helpen zich aan te passen en dat alle landen en steden hun steentje bijdragen aan een betere klimaatbestendigheid. De overeenkomsten bevatten een reeks maatregelen, zoals natuurgebaseerde oplossingen (NBS). Deze worden genomen om de kwetsbaarheid van de samenleving tegen klimaatverandering te verminderen en de stedelijke veerkracht te verbeteren. NBS zijn natuurlijke of door de natuur geïnspireerde oplossingen die meerdere voordelen tegelijk bieden.

Ondanks de kansen die NBS biedt, en de noodzaak van om maatregelen te nemen, blijft de inzet van de NBS in de stedelijke omgeving beperkt. Door het samenbrengen van de belangrijkste stakeholders uit de Climate-KIC gemeenschap en andere actoren wordt een innovatie-ecosysteem ontwikkeld. Dit ecosysteem creëert ruimte voor de partners om voort te bouwen op bestaande initiatieven, zodat de toepassing van NBS in steden snel kan worden opgeschaald.

Het ACT on NBS-project heeft vier belangrijke en samenhangende activiteiten. Deze zijn ontworpen als leer- en netwerkexperimenten om samen de acceptatie van NBS te verhogen als succesvol innovatie-ecosysteem:

  1. Het creëren van een kennisplatform om kennis en ervaringen te delen en nieuwe initiatieven te stimuleren en te faciliteren;
  2. Het opbouwen van capaciteit om groene maatregelen binnen een stad op te schalen en bij meerdere steden toe te passen;
  3. Inventariseren en reviewen van bestaande maatregelen en tools om de klimaatbestendigheid van een stad te vergroten. Inclusief het geven van workshops voor de toepassingen ervan via een rondgang in verschillende steden;
  4. Het verbinden, faciliteren en opschalen van start-up initiatieven gericht op groene klimaatbestendige maatregelen in steden;
  5. Het promoten van de aanpak in dit project, om samenwerking tot stand te brengen met nieuwe stakeholders.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21