Actualisatie Geomorfologie (WOT-04-013-005)

Project: EZproject

Project Details

Description

Geomorfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met het bestuderen van de vormen van het aardoppervlak en de processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld. De Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 beschrijft de in Nederland voorkomende landvormen. De Geomorfologische Kaart van Nederland is in de periode 1960-2004 tot stand gekomen. In deze periode zijn verschillende karteringesmethoden gebruikt. Tevens is als gevolg van landgebruiksveranderingen de kaart niet meer actueel.

Doel van de actualisatie van de Geomrfologische kaart van Nederland  is een actuele en topografisch juiste weergave van de geomorfologie van Nederland gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis met een toegankelijke legenda die aansluit bij de kennisbehoeften opgaven van de gebruiker.

Het actualiseren is een semi-automatisch proces van digitaliseren van landvormen op basis van een digitaal terreinmodel (AHN) en machine learning (ML). De hulpinformatie wordt gebruikt om zichtbare patronen in het DTM te interpreteren naar landvormen die gevormd zijn door actieve processen of geomorfologische processen in het nabij of verre verleden zoals: eolische-, marien-, of fluviatiele erosie en sedimentatie, glaciale processen, denudatie, tektoniek , organogene processen of een antropogene ontstaanswijze.

Bij de actualisatie zal gebruik gemaakt worden van een actuele topografische basis (TopNL) en de BRO-ondergrondmodellen GeoTOP en bodemkaart.

Geomorfologie richt zich op de actualisatie in een nieuw gebied, afgestemd op de vragen die binnenkomen. Daarnaast wordt in 2021 het verbeteren van een aparte laag, de dijken, in de geomorfologische kaart opgepakt.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21