Actualisatie bodemkaart (WOT-04-013-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om dit model in de toekomst adequaat te kunnen gebruiken voor landelijke en regionale toepassingen is er voortdurend onderhoud nodig. Dit onderhoud zal zich richten op:

  • In 2021 wordt de de kartering van het deelgebied Gelderse Vallei en van artefacten rondom kaartblad 32 oost afgemaakt. Het resultaat hiervan is een nieuwe versie van de bodemkaart, gepubliceerd via www.pdok.nl en www.broloket.nl.
  • In 2021 wordt de validatie van bovengenoemd gebied uitgevoerd. Het resultaat is een beschrijving van de kwaliteit (kaartzuiverheid) en publicatie van de gegevens via www.pdok.nl en www.broloket.nl.
  • In 2021 worden twee sets boorbeschrijvingen (boorregisters) opgenomen in de BRO, en gepubliceerd via www.pdok.nl en www.broloket.nl.
  • Daarnaast wordt het totstandkomingsrapport en het kwaliteittoetsingsdocument afgerond en gestart met digitalisering van de legenda voor een webapplicatie.
StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21