Actoranalyse legitimiteit (WOT-04-010-037.20)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project beoogt is de voornaamste inzichten van onderzoeken van het KO thema legitimiteit en maatschappelijke betrokkenheid met elkaar te verbinden, maar de nadruk ligt op het gemakkelijker mogelijk te maken deze te bediscussiëren en te communiceren met behulp van een actoranalyse.

Een actoranalyse brengt het netwerk in kaart van relevante actoren rondom de themas legitimiteit van natuurbeleid, maatschappelijke betrokkenheid en in de toekomst mogelijk natuurinclusieve samenleving. Deze actoranalyse zal een praktisch karakter krijgen, zodat de analyse ook ondersteunend kan zijn in de stap naar eventuele symposia, workshops ed. (zoals voor de corona-crisis ook sprake van was). Tevens worden belangrijke symposia en tijdschriften in kaart gebracht die in de nabije toekomst een podium kunnen bieden om de inzichten te bediscussiëren en te delen.

Ook worden KO-themabreed de inzichten met elkaar verbonden, resulterend in een eerste outline voor een vakblad of bijdrage aan een symposium. Dit project vindt in samenwerking met PBL, meer specifiek de contactpersoon van het KO thema legitimiteit en maatschappelijke betrokkenheid plaats.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/20