Aanvullende vragen mbt praktijkwijzer / monitoring (BO-43-023.01-020)

Project: EZproject

Project Details

Description

Vanuit de sector is er steeds meer belangstelling hoe natuurinclusieve landbouw in praktijk kan worden gebracht. Welke stappen moeten gezet worden en welke maatregelen kunnen genomen worden binnen een ´gangbaar´ agrarisch bedrijf?

Er lijkt behoefte te zijn aan een praktijkwijzer voor agrariërs die ´een stap willen zetten´ richting natuurinclusieve landbouw. Aangezien de WINK zich nu vooral richt op de zogenaamde koplopers, richt de praktijkwijzer zich met name op de ondersteuning van gangbare boeren die een eerste stap willen zetten. Dit project is een verkenning hoe een dergelijke praktijkwijzer er uit zou kunnen zien.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19